Pedagogika

Informácie k zimnému semestru akademického roka 2018-2019. Začiatok výučby: 17.09.2018. Začiatok skúškového obdobia: 17.12.2018

5. február, 2016 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Ponuka Diplomových projektov v ak. r. 2015/2016, predmet DP1, inžiniersky študijný program Robotika a kybernetika. Zoznam je priebežne aktualizovaný.

Študenti druhého ročníka inžinierskeho štúdia dnes súťažili s robotmi iRobot Create v rámci predmetu Mobilné robotické systémy. Cieľom súťaže je čo najrýchlejšie prejsť štvorec so stranou o dĺžke 3 metre tak, aby sa ťažisko robota nedostalo dovnútra štvorca.

24. december, 2015
15. december, 2015
14. december, 2015
16. november, 2015

Stránky

Subscribe to RSS - Pedagogika