Pedagogika

25. august, 2015 (09:00)
zasadačka ÚRK, D-424
30. júl, 2015 (14:00)
zasadačka ÚRK, D-424
13. júl, 2015 (11:00)
Aula Aurela Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody 17
7. júl, 2015
6. júl, 2015
5. júl, 2015

V dňoch 16. – 17.06.2015 sa na Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave uskutočnili štátne záverečné skúšky inžinierskeho štúdia v študijných programoch Robotika, Kybernetika a Aplikovaná informatika - doména IT v riadení.

16. jún, 2015 - 17. jún, 2015

Stránky

Subscribe to RSS - Pedagogika