Pedagogika

13. júl, 2015 (11:00)
Aula Aurela Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody 17
7. júl, 2015
6. júl, 2015
5. júl, 2015

V dňoch 16. – 17.06.2015 sa na Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave uskutočnili štátne záverečné skúšky inžinierskeho štúdia v študijných programoch Robotika, Kybernetika a Aplikovaná informatika - doména IT v riadení.

16. jún, 2015 - 17. jún, 2015

Termín prezentácií projektov je 11.06.2015 (štvrtok), začiatok o 09:00 hod v miestnosti D424. Rozpis projektov je v prílohe.

V konverznej tabuľke sú uvedené dvojice predmetov - predmet zo zanikajúceho ŠP a predmet, za ktorý bude po prechode na nový ŠP Robotika a kybernetika (RaK) tento uznaný. Uvedené dvojice predmetov zároveň odporúčame študentom ako náhradu za predmety, ktoré neabsolvovali v predchádzajúcom období (v zanikajúcom ŠP) a teda prenášajú predmety z predchádzajúceho štúdia do ďalšieho štúdia v RaK.

Stránky

Subscribe to RSS - Pedagogika