Pedagogika

22. máj, 2015

V akademickom roku 2015/2016 sa otvára bakalársky študijný program Robotika a kybernetika. Viac informácií:

Bakalársky ŠP Priemyselná informatika v tomto ak. roku končí. Ponúkame Vám prestup na nový ŠP Robotika a kybernetika, ktorý je zostavený tak, že priamo nadväzuje na ŠP Priemyselná informatika. O prestup na nový študijný program treba požiadať vyplnením žiadosti a jej odovzdaním Mgr. A. Semanovej (D415).

 

Robotika a kybernetika

Bakalársky študijný program.

 

Bakalársky projekt 1

Anotácia: Oboznámenie sa s odbornou problematikou zadaného projektu, analýza problému. Získavanie informácií a štúdium. Hrubý návrh riešenia problému. Písomná prezentácia analýzy a čiastkového riešenia problému.
Zodpovedná za predmet: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.

1. apríl, 2015 (10:30)
Malá zasadačka ÚRK, D-332
26. august, 2014 (09:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Termíny prezentácií projektov študijného programu Aplikovaná informatika, doména IT v riadení.
Tímový projekt 1 (TP1): 27.01.2015
Bakalársky projekt 1 (BP1): 28.01.2015 (harmonogram)
Diplomový projekt 1 (DP1): 29.01.2015 (harmonogram)

25. máj, 2015

Stránky

Subscribe to RSS - Pedagogika