Pedagogika

Študenti inžinierskeho študijného programu Robotika získavajú počas prvej polovice semestra praktické skúsenosti v oblasti vnorených riadiacich systémov pomocou práce s jednočipovými mikropočítačmi ARM. Následne samostatne riešia ucelené projekty návrhu vnorených riadiacich systémov.

Ponuka tém diplomových projektov pre inžinierske študijné programy Robotika a Kybernetika na letný semester akademického roka 2014/2015 (predmet Diplomový projekt 1).

 

Tímový projekt

Predmet pre študentov 1. ročníka študijných programov inžinierskeho štúdia Robotika a Kybermetika.
Predmet sa hodnotí klasifikovaným zápočtom (6 kreditov).
Garantom predmetu je prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
Rozsah: 6 hod./týždenne

24. september, 2014 (09:00)
zasadačka ÚRK, D-424

V rámci riešenia projektu "Vývoj algoritmov riadenia diskrétnych udalostných systémov" boli pre Laboratórium softvéru riadiacich systémov zaobstarané modely priemyselných výrobných liniek firmy Fischertechnik, ktoré slúžia na praktické overovanie algoritmov. Projekt je financovaný Nadáciou Tatra banky E-Talent.

18. september, 2014 (12:00)
Aula Aurela Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody 17, Bratislava
24. september, 2014 (10:30)
zasadačka ÚRK, D-424
22. september, 2014

Stránky

Subscribe to RSS - Pedagogika