Pedagogika

15. december, 2014 (12:15)
30. jún, 2014 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Piati študenti Kybernetiky získali certifikát od spoločnosti Schneider Electric Slovakia, s.r.o.

19. jún, 2014 - 20. jún, 2014
17. jún, 2014 - 18. jún, 2014

Dekan FEI STU vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na všetky bakalárske študijné programy na FEI STU na akademický rok 2014-15. Prijímacia skúška NIE JE.

27. jún, 2014
6. jún, 2014

Stránky

Subscribe to RSS - Pedagogika