Pedagogika

Ústav robotiky a kybernetiky zabezpečuje výučbu v niekoľkých akreditovaných študijných programoch.

Informácie k predmetom Projekt, Diplomový projekt 1, Diplomový projekt 2, a k odovzdávaniu Diplomovej práce (Diplomový projekt 3) pre inžiniersky študijný program Robotika a kybernetika.

Informácie k predmetom Projekt, Diplomový projekt 1, Diplomový projekt 2, a k odovzdávaniu Diplomovej práce (Diplomový projekt 3) pre študijný program Kybernetika.

Informácie k predmetom Bakalársky projekt 1, Bakalársky projekt 2, Diplomový projekt 1, Diplomový projekt 2 a k odovzdávaniu záverečnej práce pre študijný program Aplikovaná informatika - doména IT v riadení a rozhodovaní.

Informácie k predmetom Bakalársky projekt 1, Bakalársky projekt 2 a k odovzdávaniu záverečnej práce pre študijný program Priemyselná informatika.

26. august, 2013 (11:00)
zasadačka ÚRPI, D-424
22. august, 2013 (09:00 - 13:00)
zasadačka ÚRPI, D-424
25. jún, 2013 (11:00)
zasadačka ÚRPI, D-424

Stránky

Subscribe to RSS - Pedagogika