Pedagogika

11. december, 2017
5. február, 2018
23. december, 2017
2. február, 2018
18. december, 2017
14. september, 2017 (09:00)
Aula Aurela Stodolu, SjF STU, Nám. slobody 17

V rokoch 2013-2017 sa uskutočnilo tridsaťpäť obhajob dizertačných prác doktorandov ústavu v študijných programoch Kybernetika, Automatizácia a riadenie, Robotika a kybernetika:
Ing. Anežka Chovancová: Control of 4-rotor flying platform (30.8.2017)
Ing. Ľuboš Chovanec: Riadenie slabo tlmených dynamických systémov (30.8.2017)

30. august, 2017 (10:30)
zasadačka ÚRK, D-424

Stránky

Subscribe to RSS - Pedagogika