Podujatia fakulty

6. november, 2018 (14:00)
BC-300 Aula prof. Ľ. Kneppa
24. október, 2018 (17:30)
24. október, 2018 (09:00)
BC 300 a priestory fakulty
7. jún, 2018 (14:00)
BC-300 Aula prof. Ľ. Kneppa
3. október, 2017
FEI STU

Dňa 29. novembra 2016 sa konalo slávnostné zasadnutie Akademickej obce FEI STU pri príležitosti osláv 75. výročia výchovy inžinierov elektrotechniky a informatiky.

29. november, 2016 (14:00)
BC-300, Aula prof. Kneppa

FEI STU v Bratislave zorganizovala 19.10.2016 Deň otvorených dverí. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa všetko, čo potrebovali vedieť o ponúkaných študijných programoch, prijímacích skúškach a ďalšie zaujímavé informácie o študentskom živote na fakulte.

Stránky

Subscribe to RSS - Podujatia fakulty