Podujatia fakulty

5. február, 2015 (13:00)
Aula prof. Kneppa - BC-300

FEI STU zorganizovala 28.01.2015 tradičný Deň otvorených dverí. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa o ponúkaných študijných programoch, prijímacích skúškach a ďalších zaujímavých informáciách o študentskom živote. Na začiatok bola pripravená krátka prezentácia ústavov FEI STU, po ktorej nasledovala prehliadka fakulty, laboratórií a iných zaujímavostí.

28. január, 2015
24. november, 2014 (13:00)
Aula Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ul.

V piatok 12. decembra sa vo veľkej telocvični uskutoční prvý ročník turnaja zamestnancov a doktorandov FEI STU vo florbale o Pohár dekana FEI STU. Tímy (5-8 členné) môžu tvoriť výhradne doktorandi a zamestnanci FEI STU. Prihlasovanie tímov do 1. decembra 2014 u športového riaditeľa podujatia Mgr. Martina Májeka osobne alebo e-mailom na: martin.majek(at)stuba.sk.

28. október, 2014 (14:00)
BC-300, Aula prof. Kneppa
17. september, 2014 - 19. september, 2014
4. marec, 2014 (14:00)
BC-300, Aula prof. Kneppa

Stránky

Subscribe to RSS - Podujatia fakulty