Podujatia fakulty

4. marec, 2014 (14:00)
BC-300, Aula prof. Kneppa
28. január, 2014 (08:45 - 14:00)
BC-300, priestory fakulty

Dňa 18.novembra 2013 sa naši robotici zúčastnili výstavy technologických inovácii s názvom TECH INNO DAY 2013, kde prezentovali prototypy svojich robotov a ich robotické systémy.

Dňa 12. novembra 2013 sa v aule profesora Ľudovíta Kneppa na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave uskutočnila popularizačná prednáška prof. RNDr. Júliusa Krempaského, DrSc. na tému Fyzikálne rekordy vo vesmíre.

Deň otvorených dverí, 30.01.2013

7. 11. 2012

prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc. prednáša na tému Vesmír a multivesmír. Záznam z prednášky.

Logo ÚRPI sa vďaka študentom a absolventom FEI STU objavilo aj na podujatí Noc výskumníkov 2012.

foto: MM

Stránky

Subscribe to RSS - Podujatia fakulty