Prednášky, semináre, konferencie

19. október, 2018 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
28. september, 2018 (14:00)
BC-300 Aula prof. Ľ. Kneppa

Konferencia CPS 2018 - Riadenie v energetike sa uskutočnila v dňoch 5.-7. júna 2018 v Tatranských Matliaroch ako súčasť Medzinárodného vedeckého podujatia ENERGETIKA 2018.
Správa o priebehu konferencie       Fotografie z konferencie

V piatok 18. mája 2018 nás navštívili dvaja profesori z Hosei University v Japonsku. Prezentovali svoj výskum a možnosti vzájomnej výskumnej spolupráce ako aj možnosti vzájomnej výmeny študentov.

18. máj, 2018 (11:15)
zasadačka ÚRK, D-424
11. máj, 2018 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
18. apríl, 2018
5. jún, 2018 - 7. jún, 2018
Vysoké Tatry - Tatranské Matliare

Stránky

Subscribe to RSS - Prednášky, semináre, konferencie