Prednášky, semináre, konferencie

FEI STU v Bratislave vyhlasuje fakultnú prehliadku prác ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť), ktorá sa bude konať dňa 10. apríla 2019. Prihlásiť sa môže každý študent bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave. Pozvánka a viac info na stránke FEI STU.

Termín zasielania príspevkov na 22. medzinárodnú konferenciu Process Control '19, ktorá sa uskutoční 11.-14.6.2019 na Štrbskom Plese, bol predĺžený do 17.2.2017. Viac

 

30. január, 2019 (14:00)
D-619
14. november, 2018 (14:15)
CD-150
19. október, 2018 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
28. september, 2018 (14:00)
BC-300 Aula prof. Ľ. Kneppa

Konferencia CPS 2018 - Riadenie v energetike sa uskutočnila v dňoch 5.-7. júna 2018 v Tatranských Matliaroch ako súčasť Medzinárodného vedeckého podujatia ENERGETIKA 2018.
Správa o priebehu konferencie       Fotografie z konferencie

V piatok 18. mája 2018 nás navštívili dvaja profesori z Hosei University v Japonsku. Prezentovali svoj výskum a možnosti vzájomnej výskumnej spolupráce ako aj možnosti vzájomnej výmeny študentov.

Stránky

Subscribe to RSS - Prednášky, semináre, konferencie