Prednášky, semináre, konferencie

30. január, 2014 (13:30)
zasadačka ÚRK, D-424
Repeats every week every Wednesday 4 times .
27. november, 2013 (10:00)
4. december, 2013 (10:00)
11. december, 2013 (10:00)
18. december, 2013 (10:00)
zasadačka ÚRPI, D-424
18. november, 2013 (13:30)
zasadačka ÚRPI, D-424

Dňa 12. novembra 2013 sa v aule profesora Ľudovíta Kneppa na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave uskutočnila popularizačná prednáška prof. RNDr. Júliusa Krempaského, DrSc. na tému Fyzikálne rekordy vo vesmíre.

24. október, 2013 (13:30)
zasadačka ÚRPI, D-424

Tradičným sprievodným podujatím 19. medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELOSYS 2013, ktorý sa konal 15.-18.10.2013 v Trenčíne, boli Dni mobilnej robotiky, ktoré zabezpečuje oddelenie robotiky nášho ústavu. Pozornosť laickej i odbornej verejnosti pútal slovenský prototyp servisného robota s robotickým ramenom, kráčajúce roboty, prototyp robotickej gule, lietajúca kvadrokoptéra a iné mobilné roboty.

15. október, 2013 - 18. október, 2013
Výstavisko EXPO CENTER, a.s. Trenčín
5. október, 2013 (09:00 - 17:00)
FEI STU

Stránky

Subscribe to RSS - Prednášky, semináre, konferencie