Prednášky, semináre, konferencie

2. jún, 2017 (11:00)
zasadačka ÚRK, D-424
24. máj, 2017
FEI STU
10. máj, 2017 (17:00)
BC 300
27. apríl, 2017
10. marec, 2017 (11:00)
zasadačka ÚRK, D-424

FEI STU v Bratislave vyhlasuje fakultnú prehliadku prác ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť), ktorá sa bude konať dňa 27. apríla 2017. Prihlásiť sa môže každý študent bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave. Pozvánka a viac info na stránke FEI STU.

28. február, 2017 (10:00)
Klub zamestnancov FEI, blok B, prízemie

V máji 2016 sa konala v Klube absolventov a priateľov FEI prednáška prof. Ing. Vojtecha Veselého, DrSc. na tému "Míľniky vývoja automatizácie". Prezentáciu z tejto prednášky nájdete tu.

Stránky

Subscribe to RSS - Prednášky, semináre, konferencie