Prednášky, semináre, konferencie

31. máj, 2016 (08:00) - 2. jún, 2016 (14:00)
Tatranské Matliare
12. máj, 2016 (14:00)
BC-300, Aula prof. Kneppa

Na FEI STU v Bratislave sa konala 28.04.2016 prehliadka prác ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť). Ústav robotiky a kybernetiky sa v rámci prehliadky podieľal na zabezpečení sekcie Robotika, Kybernetika a Mechatronika.

11. máj, 2016 (14:00)
Klub zamestnancov FEI, blok B, prízemie
22. apríl, 2016 (13:00)
zasadačka ÚRK, D-424
14. apríl, 2016 (08:00)
AB 150
28. apríl, 2016
FEI STU
10. marec, 2016 (12:00 - 16:30)
BC-300, Aula prof. Kneppa

Stránky

Subscribe to RSS - Prednášky, semináre, konferencie