Prednášky, semináre, konferencie

11. máj, 2016 (14:00)
Klub zamestnancov FEI, blok B, prízemie
22. apríl, 2016 (13:00)
zasadačka ÚRK, D-424
14. apríl, 2016 (08:00)
AB 150
28. apríl, 2016
FEI STU
10. marec, 2016 (12:00 - 16:30)
BC-300, Aula prof. Kneppa
3. marec, 2016 (10:00)
BC-300
20. november, 2015 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
13. október, 2015 - 15. október, 2015
Trenčín

Stránky

Subscribe to RSS - Prednášky, semináre, konferencie