Prednášky, semináre, konferencie

Na FEI STU v Bratislave sa konala 28.04.2016 prehliadka prác ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť). Ústav robotiky a kybernetiky sa v rámci prehliadky podieľal na zabezpečení sekcie Robotika, Kybernetika a Mechatronika.

11. máj, 2016 (14:00)
Klub zamestnancov FEI, blok B, prízemie
22. apríl, 2016 (13:00)
zasadačka ÚRK, D-424
14. apríl, 2016 (08:00)
AB 150
28. apríl, 2016
FEI STU
10. marec, 2016 (12:00 - 16:30)
BC-300, Aula prof. Kneppa
3. marec, 2016 (10:00)
BC-300
20. november, 2015 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Stránky

Subscribe to RSS - Prednášky, semináre, konferencie