Prednášky, semináre, konferencie

Tradičná konferencia určená pre študentov doktorandského štúdia technických odborov sa konala 25. mája 2015 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. V šiestich sekciách sa prezentovalo celkom 42 príspevkov.

25. máj, 2015
FEI STU

Na FEI STU v Bratislave sa konala 23.04.2015 prehliadka prác ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť). Ústav robotiky a kybernetiky zabezpečoval v rámci prehliadky sekciu Robotika a kybernetika.

31. marec, 2015 (10:00)
Klub zamestnancov FEI STU, prízemie bloku B
5. február, 2015 (15:00)
zasadačka ÚRK - D-424
17. december, 2014 (13:30)
zasadačka ÚRK, D-424

Ústav robotiky a kybernetiky sa stal členom EtherCAT Technology Group, čím sme získali prístup k informáciám dostupným len pre členov tejto skupiny. Bližšie informácie poskytne Ing. Michal Blaho, PhD.

Ing. Zoltán Laszló zo spoločnosti Schneider Electric bol 11.12.2014 hosťom na prednáške predmetu Softvér riadiacich systémov. Téma prednášky: PlantStruxure a metódy systémoveho inžinierstva s UAG. Súčasťou prednášky boli aj názorné ukážky.

Stránky

Subscribe to RSS - Prednášky, semináre, konferencie