Prednášky, semináre, konferencie

3. júl, 2015 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
26. jún, 2015 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
19. jún, 2015 (14:00)
zasadačka ÚRK, D-424
5. jún, 2015 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Tradičná konferencia určená pre študentov doktorandského štúdia technických odborov sa konala 25. mája 2015 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. V šiestich sekciách sa prezentovalo celkom 42 príspevkov.

25. máj, 2015
FEI STU

Na FEI STU v Bratislave sa konala 23.04.2015 prehliadka prác ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť). Ústav robotiky a kybernetiky zabezpečoval v rámci prehliadky sekciu Robotika a kybernetika.

31. marec, 2015 (10:00)
Klub zamestnancov FEI STU, prízemie bloku B

Stránky

Subscribe to RSS - Prednášky, semináre, konferencie