Prednášky, semináre, konferencie

5. február, 2015 (15:00)
zasadačka ÚRK - D-424
17. december, 2014 (13:30)
zasadačka ÚRK, D-424

Ústav robotiky a kybernetiky sa stal členom EtherCAT Technology Group, čím sme získali prístup k informáciám dostupným len pre členov tejto skupiny. Bližšie informácie poskytne Ing. Michal Blaho, PhD.

Ing. Zoltán Laszló zo spoločnosti Schneider Electric bol 11.12.2014 hosťom na prednáške predmetu Softvér riadiacich systémov. Téma prednášky: PlantStruxure a metódy systémoveho inžinierstva s UAG. Súčasťou prednášky boli aj názorné ukážky.

Dňa 4.12.2014 bol hosťom na prednáške predmetu Softvér riadiacich systémov Ing. Marián Filka zo spoločnosti Siemens. Témou prednášky boli Systémy odolné voči poruchám (Fault tolerant systems). Súčasťou prednášky boli aj praktické ukážky.

V rámci spolupráce Ústavu robotiky a kybernetiky so spoločnosťou Rockwell Automation viedli 20.11.2014 prednášku z predmetu Softvér riadiacich systémov Ing. P. Kacz a Ing. T. Knobloch. Témou prednášky bola „Integrovaná architektúra Logix“. Súčasťou prednášky bola aj praktická ukážka.

13. november, 2014 (10:00)
BC-300, Aula prof. Kneppa
14. október, 2014 - 17. október, 2014
Areál výstaviska EXPO CENTER a.s., Trenčín

Stránky

Subscribe to RSS - Prednášky, semináre, konferencie