Prednášky, semináre, konferencie

20. máj, 2014 - 22. máj, 2014
Tatranské Matliare, hotel Sorea Hutník

Fakultná vedecká konferencia ŠVOČ prebehla 29. apríla 2014.
Pozrite si výsledky v sekcii Robotika a kybernetika a fotografie z rokovania v našej sekcii a z odovzdávania ocenení.

29. apríl, 2014
FEI STU
4. jún, 2014
FEI STU v Bratislave
3. september, 2014 - 5. september, 2014
Kongresové centrum SAV, Smolenice

Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií je projekt, na ktorom spolupracuje súkromný sektor spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Riešiteľmi projektu sú aj pracovníci Oddelenia kybernetiky a Oddelenia umelej inteligencie Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU.

30. január, 2014 (13:30)
zasadačka ÚRK, D-424
Repeats every week every Wednesday 4 times .
27. november, 2013 (10:00)
4. december, 2013 (10:00)
11. december, 2013 (10:00)
18. december, 2013 (10:00)
zasadačka ÚRPI, D-424

Stránky

Subscribe to RSS - Prednášky, semináre, konferencie