Prednášky, semináre, konferencie

29. apríl, 2014
FEI STU
4. jún, 2014
FEI STU v Bratislave
3. september, 2014 - 5. september, 2014
Kongresové centrum SAV, Smolenice

Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií je projekt, na ktorom spolupracuje súkromný sektor spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Riešiteľmi projektu sú aj pracovníci Oddelenia kybernetiky a Oddelenia umelej inteligencie Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU.

30. január, 2014 (13:30)
zasadačka ÚRK, D-424
Repeats every week every Wednesday 4 times .
27. november, 2013 (10:00)
4. december, 2013 (10:00)
11. december, 2013 (10:00)
18. december, 2013 (10:00)
zasadačka ÚRPI, D-424
18. november, 2013 (13:30)
zasadačka ÚRPI, D-424

Dňa 12. novembra 2013 sa v aule profesora Ľudovíta Kneppa na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave uskutočnila popularizačná prednáška prof. RNDr. Júliusa Krempaského, DrSc. na tému Fyzikálne rekordy vo vesmíre.

Stránky

Subscribe to RSS - Prednášky, semináre, konferencie