Robotika

V sobotu 23.04.2016 sa konala medzinárodná súťaž robotov ISTROBOT 2016. Viac informácii na webe združenia robotika.sk.

Televízne reportáže na tému schpností najnovších humanoidných autonómnych robotov a na tému trendu využívania robotov vo výrobných linkách napríklad v automobilovom priemysle. Rozhovorom prispeli profesor Peter Hubinský a Ľuboš Chovanec z Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave.

Televízna reportáž, ktorá prináša krátky prehľad rôznych schopností robotov a prekvapujúcich aplikácií robotiky v rôznych oblastiach.

Televízna reportáž reagujúca na novú policajnú jednotku v Japonsku, ktorej cieľom je boj proti ilegálne lietajúcim dronom. Využíva vlastné drony pre odchyt iných dronov.

Televízna reportáž, ktorá sa zaoberá úvahami o možnostiach „oživenia mŕtveho ľudského tela za pomoci umelej inteligencie.“ Na otázky odpovedali aj pracovníci Ústavu robotiky a kybernetiky.

Televízna reportáž na tému Európsky týždeň robotiky. Názov reportáže: „Európsky týždeň robotiky.

Ústav robotiky a kybernetiky spoločne s Národným centrom robotiky dňa 27.11.2015 usporiadali pre žiakov stredných a základných škôl prehliadku pracovísk pri príležitosti Európskeho týždňa robotiky (23. - 29. November 2015).

Ústav robotiky a kybernetiky spoločne s Národným centrom robotiky srdečne pozývajú žiakov stredných škôl a ich učiteľov na prehliadku pracovísk, ktorá sa bude konať v rámci Európskeho týždňa robotiky dňa 27. novembra 2015 o 10:00.

V rámci prehliadky uvidíte priestory Národného centra robotiky, servopohonové laboratóriá, výskumné pracovisko pre prvé slovenské družice a biokybernetické laboratóriá. Tak isto bude predstavené pracovisko ako celok.

Stránky

Subscribe to RSS - Robotika