Sviatky, výročia a voľné dni

Výročie vzniku ústavu štvrtok 1. marec, 2018
Veľký piatok piatok 30. marec, 2018
Veľkonočný pondelok pondelok 2. apríl, 2018
Deň pracovného pokoja utorok 1. máj, 2018
Deň pracovného pokoja utorok 8. máj, 2018
Štátny sviatok štvrtok 5. júl, 2018
Štátny sviatok streda 29. august, 2018
Štátny sviatok sobota 1. september, 2018
Deň pracovného pokoja sobota 15. september, 2018
Výročie narodenia prof. Kalaša piatok 28. september, 2018
Deň pracovného pokoja štvrtok 1. november, 2018
Štátny sviatok sobota 17. november, 2018
Deň pracovného pokoja pondelok 24. december, 2018
Deň pracovného pokoja utorok 25. december, 2018
Deň pracovného pokoja streda 26. december, 2018

Stránky