Sviatky, výročia a voľné dni

Deň pracovného pokoja štvrtok 15. september, 2022
Deň pracovného pokoja utorok 1. november, 2022
Štátny sviatok štvrtok 17. november, 2022
Deň pracovného pokoja sobota 24. december, 2022
Deň pracovného pokoja nedeľa 25. december, 2022
Deň pracovného pokoja pondelok 26. december, 2022
Výročie vzniku ústavu streda 1. marec, 2023
Deň pracovného pokoja pondelok 1. máj, 2023
Deň pracovného pokoja pondelok 8. máj, 2023
Štátny sviatok piatok 1. september, 2023
Deň pracovného pokoja piatok 15. september, 2023
Výročie narodenia prof. Kalaša štvrtok 28. september, 2023
Deň pracovného pokoja streda 1. november, 2023
Deň pracovného pokoja nedeľa 24. december, 2023
Deň pracovného pokoja pondelok 25. december, 2023

Stránky