Sviatky, výročia a voľné dni

Deň pracovného pokoja štvrtok 1. máj, 2025
Deň pracovného pokoja štvrtok 8. máj, 2025
Štátny sviatok pondelok 1. september, 2025
Deň pracovného pokoja pondelok 15. september, 2025
Deň pracovného pokoja sobota 1. november, 2025
Deň pracovného pokoja streda 24. december, 2025
Deň pracovného pokoja štvrtok 25. december, 2025
Deň pracovného pokoja piatok 26. december, 2025
Výročie vzniku ústavu nedeľa 1. marec, 2026
Deň pracovného pokoja piatok 1. máj, 2026
Deň pracovného pokoja piatok 8. máj, 2026
Štátny sviatok utorok 1. september, 2026
Deň pracovného pokoja utorok 15. september, 2026
Deň pracovného pokoja nedeľa 1. november, 2026
Deň pracovného pokoja štvrtok 24. december, 2026

Stránky