Sviatky, výročia a voľné dni

Deň pracovného pokoja piatok 1. november, 2024
Deň pracovného pokoja utorok 24. december, 2024
Deň pracovného pokoja streda 25. december, 2024
Deň pracovného pokoja štvrtok 26. december, 2024
Výročie vzniku ústavu sobota 1. marec, 2025
Deň pracovného pokoja štvrtok 1. máj, 2025
Deň pracovného pokoja štvrtok 8. máj, 2025
Štátny sviatok pondelok 1. september, 2025
Deň pracovného pokoja pondelok 15. september, 2025
Deň pracovného pokoja sobota 1. november, 2025
Deň pracovného pokoja streda 24. december, 2025
Deň pracovného pokoja štvrtok 25. december, 2025
Deň pracovného pokoja piatok 26. december, 2025
Výročie vzniku ústavu nedeľa 1. marec, 2026
Deň pracovného pokoja piatok 1. máj, 2026

Stránky