Sviatky, výročia a voľné dni

Deň pracovného pokoja piatok 8. máj, 2026
Štátny sviatok utorok 1. september, 2026
Deň pracovného pokoja utorok 15. september, 2026
Deň pracovného pokoja nedeľa 1. november, 2026
Deň pracovného pokoja štvrtok 24. december, 2026
Deň pracovného pokoja piatok 25. december, 2026
Deň pracovného pokoja sobota 26. december, 2026
Výročie vzniku ústavu pondelok 1. marec, 2027
Deň pracovného pokoja sobota 1. máj, 2027
Deň pracovného pokoja sobota 8. máj, 2027
Štátny sviatok streda 1. september, 2027
Deň pracovného pokoja streda 15. september, 2027
Deň pracovného pokoja pondelok 1. november, 2027
Deň pracovného pokoja piatok 24. december, 2027
Deň pracovného pokoja sobota 25. december, 2027

Stránky