Sviatky, výročia a voľné dni

Deň pracovného pokoja piatok 24. december, 2027
Deň pracovného pokoja sobota 25. december, 2027
Deň pracovného pokoja nedeľa 26. december, 2027
Výročie narodenia prof. Kalaša štvrtok 28. september, 2028
Výročie narodenia prof. Kalaša streda 28. september, 2033
Výročie narodenia prof. Kalaša utorok 28. september, 2038
Výročie narodenia prof. Kalaša pondelok 28. september, 2043
Výročie narodenia prof. Kalaša pondelok 28. september, 2048
Výročie narodenia prof. Kalaša nedeľa 28. september, 2053
Výročie narodenia prof. Kalaša sobota 28. september, 2058

Stránky