Výskum, publikácie

František Duchoň je členom tímu na vývoj prototypu pľúcneho ventilátora.
Podrobnejšie v článku Denníka N

Pri príležitosti 60. výročia od počiatku výučby automatizácie na FEI STU v Bratislave bola vydaná táto publikácia. Jej autormi sú František Duchoň, Peter Hubinský, Ladislav Jurišica, Ján Murgaš, Jarmila Pavlovičová a Milan Žalman.

Televízna reportáž o využití telemedicíny ako nástroja pre skvalitnenie zdravotnej starostlivosti o pacientov s diabetom. Na projekte vývoja systému pre zber a vyhodnotenie dát súvisiacich s terapiou pri diabete sa podieľali aj pracovníci Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave.

Vydavateľstvo InTech informovalo, že kapitola Robust Controller Design: New Approaches in the Time and the Frequency Domains v monografií Robust Control, Theory and Applications, ktorá bola publikovaná on-line v rámci Open Access schémy, dosiahla 6000 stiahnutí (návštev). Autormi sú prof. Vojtech Veselý (ÚRK) a kol.

13. november, 2015 (10:00)

Robust Controller Design - Vojtech Veselý, Danica Rosinová, Alena Kozáková, 2015
Robustné riadenie - Aplikácie - Vojtech Veselý, Ladislav Harsányi, 2015
Robustné riadenie dynamických systémov  - Vojtech Veselý, Ladislav Harsányi, 2008

Subscribe to RSS - Výskum, publikácie