O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 13 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

František Duchoň je členom tímu na vývoj prototypu pľúcneho ventilátora.
Podrobnejšie v článku Denníka N

Všeobecné informácie k predmetom, ktoré zabezpečuje ÚRK a metodické usmernenie STU v Bratislave.

Informácie na web stránke FEI

Náš projekt bol agentúrou VEGA vybraný do Správy o najvýznamnejších výsledkoch pri hodnotení projektov VEGA s ukončením riešenia v roku 2019.

28. február, 2020 (12:00)
14. február, 2020 (12:00)
Reštaurácia Štefánka
17. február, 2020

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS