O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 33 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 9 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

26. jún, 2018 (10:30)
zasadačka ÚRK, D-424

Informácie k štátnym skúškam: Bol zverejnený harmonogram štátnych skúšok inžinierskeho študijného programu Robotika a kybernetika.

7. jún, 2018 (14:00)
BC-300 Aula prof. Ľ. Kneppa

V piatok 18. mája 2018 nás navštívili dvaja profesori z Hosei University v Japonsku. Prezentovali svoj výskum a možnosti vzájomnej výskumnej spolupráce ako aj možnosti vzájomnej výmeny študentov.

Zoznam príspevkov a ďalšie informácie o konferencii CPS 2018 - Riadenie v energetike nájdete tu.

18. máj, 2018 (11:15)
zasadačka ÚRK, D-424
11. máj, 2018 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
18. apríl, 2018

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS