Körösi Ladislav

Körösi Ladislav, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 60291 711

Miestnosť: 

D705

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Veselý, Vojtech -- Körösi, Ladislav
Robust controller design for nonlinear Lipschitz systems: Gain scheduling approach.
In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2017: 21st International conference on process control. Štrbské Pleso, Slovakia. June 6-9, 2017. 1. vyd. Danvers : IEEE, 2017, s. 66--70. ISBN 978-1-5386-4011-1.

Körösi, Ladislav -- Paulusová, Jana -- Mrafko, Leo
Motion control implementation in PAC. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2015: 20th International Conference on Process Control. Štrbské Pleso, Slovak Republic. June 9-12, 2015. 1. vyd. New York : IEEE, 2015, s. 244--249. ISBN 978-1-4673-6627-4.

Predmet Pozícia
Riadiace systémy Cvičiaci, Prednášajúci
Umelá inteligencia Cvičiaci
Databázy a vizualizácia Cvičiaci, Prednášajúci
1996 - 2002 FEI STU Bratislava
  študent
  študijný odbor Automatizácia a riadenie
2002 - 2004 Katedra ASR FEI STU v Bratislave
  doktorand
  študijný odbor Automatizácia a riadenie, predmety: teória automatického riadenia, matlab, moderné metódy riadenia,
2004 - 2006 Katedra ASR FEI STU v Bratislave
  odborný asistent
  predmety: inteligentné systémy, softvér riadiacich systémov, matlab, databázy riadiacich systémov
2006 - dodnes ÚRPI FEI STU v Bratislave
  odborný asistent
  predmety: softvér riadiacich systémov, databázy riadiacich systémov, pokročilé metódy teórie automatického riadenia, inteligentné systémy, aplikovaná výpočtová inteligencia, riadiace systémy