Semanová Andrea

Semanová Andrea, Mgr.

Zaradenie: 

  • Admin.-tech. pracovník
Administratívno-technický útvar
Telefón: +421 2 60291 341

Miestnosť: 

D415