O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 33 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 9 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

2. november, 2018
30. október, 2018

Dňa 19. 9. 2018 vymenoval prezident SR Andrej Kiska 29 nových vysokoškolských profesorov, medzi nimi aj prof. Ing. Františka Duchoňa, PhD., profesora v odbore Kybernetika. Blahoželáme!
Viac

28. september, 2018 (14:00)
BC-300 Aula prof. Ľ. Kneppa

Dňa 28.9.2018 si pripomenieme nedožité 90. narodeniny akademika prof. Ing. Václava Kalaša, DrSc., významnej osobnosti vo vývoji automatizácie a robotizácie na Slovensku, spoluzakladateľa Katedry automatizácie a regulácie  EF SVŠT a jej prvého vedúceho, bývalého dekana našej fakulty.

Rozvrh hodín ZS 2018/2019 pre predmety 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika, predmety 1. a 2. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika.

17. september, 2018
6. august, 2018 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS