O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 33 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 9 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

11. február, 2019
4. február, 2019 - 9. február, 2019
27. december, 2018
17. december, 2018

V rokoch 2013-2018 sa uskutočnilo tridsaťšesť obhajob dizertačných prác doktorandov ústavu v študijných programoch Kybernetika, Automatizácia a riadenie, Robotika a kybernetika:

14. november, 2018 (14:15)
CD-150
6. november, 2018 (14:00)
BC-300 Aula prof. Ľ. Kneppa
24. október, 2018 (17:30)

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS