O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 10 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

10. apríl, 2019
25. február, 2019 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424

FEI STU v Bratislave vyhlasuje fakultnú prehliadku prác ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť), ktorá sa bude konať dňa 10. apríla 2019. Prihlásiť sa môže každý študent bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave. Pozvánka a viac info na stránke FEI STU.

11. február, 2019

V rokoch 2013-2019 sa uskutočnilo tridsaťsedem obhajob dizertačných prác doktorandov ústavu v študijných programoch Kybernetika, Automatizácia a riadenie, Robotika a kybernetika:

Termín zasielania príspevkov na 22. medzinárodnú konferenciu Process Control '19, ktorá sa uskutoční 11.-14.6.2019 na Štrbskom Plese, bol predĺžený do 17.2.2017. Viac

 

30. január, 2019 (14:00)
D-619

Rozvrh hodín LS 2018/2019 pre predmety 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika, predmety 1. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika.

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS