O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 13 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

13. február, 2020 (11:00)
D-424 zasadačka ÚRK

Rozvrh hodín LS 2019/2020 pre predmety 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika, a pre predmety 1. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika.

17. február, 2020
14. február, 2020
10. február, 2020
29. január, 2020 - 1. február, 2020
Velké Karlovice, ČR
23. január, 2020 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Rozvrh skúšok na webe fakulty

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS