O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 13 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

27. september, 2019
ÚRK FEI STU

Rozvrh hodín ZS 2019/2020 pre predmety 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika, a pre predmety 1. a 2. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika.

Dňa 1.9.2019 nastúpili na ÚRK traja noví doktorandi: Ing.Milan Hvozdík, Ing. Martin Lučan a Ing. Eduard Mráz.

V rámci oceňovania diplomových prác neziskovou organizáciou MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. bola ocenená aj práca študenta robotiky a kybernetiky Ondreja Zsírosa.

23. september, 2019

Informácie k štátnym skúškam: Bol zverejnený harmonogram štátnych skúšok bakalárskeho študijného programu Robotika a kybernetika.

9. júl, 2019 (09:00)
Aula Aurela Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody 17, Bratislava
19. jún, 2019 (14:00)
Aula prof. Ľudovíta Kneppa (BC 300)

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS