O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 10 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

15. december, 2016 (11:00)
9. január, 2017
13. december, 2016 (10:00)
DE-150

Dňa 29. novembra 2016 sa konalo slávnostné zasadnutie Akademickej obce FEI STU pri príležitosti osláv 75. výročia výchovy inžinierov elektrotechniky a informatiky.

29. november, 2016 (10:00)
DE-150
25. november, 2016 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Rektor STU udelil ocenenia Študent roka štyridsiatim ôsmim najlepším študentom STU. Medzi nimi boli aj študenti študijného programu Robotika a kybernetika.

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS