O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 33 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 9 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

5. september, 2016 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
26. august, 2016 (09:30)
zasadačka ÚRK, D-424
24. august, 2016 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
24. august, 2016 (11:30)
zasadačka ÚRK, D-424
12. júl, 2016 (11:00)
Aula Aurela Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody 17
6. júl, 2016 - 7. júl, 2016
21. jún, 2016 (09:00)
14. jún, 2016 - 15. jún, 2016

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS