O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 33 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 9 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

22. apríl, 2016 (13:00)
zasadačka ÚRK, D-424
14. apríl, 2016 (08:00)
AB 150
23. marec, 2016
10. marec, 2016 (12:00 - 16:30)
BC-300, Aula prof. Kneppa
4. marec, 2016 (12:00)

Televízne reportáže na tému schpností najnovších humanoidných autonómnych robotov a na tému trendu využívania robotov vo výrobných linkách napríklad v automobilovom priemysle. Rozhovorom prispeli profesor Peter Hubinský a Ľuboš Chovanec z Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave.

3. marec, 2016 (10:00)
BC-300

Balanced HR, s.r.o.- programátor robotov, Bratislava  - zverejnené 16.02.2016

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS