O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 13 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

10. máj, 2017 (17:00)
BC 300
4. máj, 2017 (08:15)
C 801
27. apríl, 2017
22. apríl, 2017
FEI STU v Bratislave

CVTI SR uvádza: Potrebujete vyriešiť technický problém z oblasti mobilnej a servisnej robotiky, priemyselnej robotiky či medicínskej robotiky? Potrebujete vytvoriť alebo nakonfigurovať robotický systém tak, aby plnil Vaše konkrétne požiadavky? Napríklad aj s takýmito úlohami vám vie pomôcť tím odborníkov z Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave. Vo svojom portfóliu majú množstvo inovatívnych riešení z oblasti robotiky a taktiež referencie v podobe úspešných spoluprác s firmami, organizáciami a osobnosťami pôsobiacimi v robotike. Pozývame Vás nazrieť bližšie na ich činnosť cez otvorené dvere.

10. marec, 2017 (11:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2017/2018.

28. február, 2017 (10:00)
Klub zamestnancov FEI, blok B, prízemie

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS