O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 12 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

25. máj, 2016 (14:00)
BC-300, Aula prof. Kneppa
26. máj, 2016 (09:00)
zasadačka ÚRK, D-424
31. máj, 2016 (08:00) - 2. jún, 2016 (14:00)
Tatranské Matliare
12. máj, 2016 (14:00)
BC-300, Aula prof. Kneppa

Na FEI STU v Bratislave sa konala 28.04.2016 prehliadka prác ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť). Ústav robotiky a kybernetiky sa v rámci prehliadky podieľal na zabezpečení sekcie Robotika, Kybernetika a Mechatronika.

11. máj, 2016 (14:00)
Klub zamestnancov FEI, blok B, prízemie

V sobotu 23.04.2016 sa konala medzinárodná súťaž robotov ISTROBOT 2016. Viac informácii na webe združenia robotika.sk.

22. apríl, 2016 (13:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS