O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 33 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 9 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

10. marec, 2016 (12:00 - 16:30)
BC-300, Aula prof. Kneppa
4. marec, 2016 (12:00)

Televízne reportáže na tému schpností najnovších humanoidných autonómnych robotov a na tému trendu využívania robotov vo výrobných linkách napríklad v automobilovom priemysle. Rozhovorom prispeli profesor Peter Hubinský a Ľuboš Chovanec z Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave.

3. marec, 2016 (10:00)
BC-300

Balanced HR, s.r.o.- programátor robotov, Bratislava  - zverejnené 16.02.2016

Informácie k zimnému semestru akademického roka 2018-2019. Začiatok výučby: 17.09.2018. Začiatok skúškového obdobia: 17.12.2018

5. február, 2016 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424

FEI STU zorganizovala 27.01.2016 tradičný Deň otvorených dverí. Účastníci mali možnosť získať informácie o ponúkaných študijných programoch, prijímacích skúškach a o študentskom živote na fakulte. Na začiatok bola pripravená krátka prezentáciu ústavov FEI STU, po ktorej nasledovala prehliadka fakulty, laboratórií a iných zaujímavostí podľa zvolených študijných programov.

Predchádzajúce dni otvorených dverí: 2013, 2014, 2015.

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS