O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 13 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

Si študentom robotiky a kybernetiky? Máš chuť kódovať, pracovať v tíme, získať nové skúsenosti a ešte k tomu aj spoločne vyhrať 1500 Eur? Prihlás sa vyplnením formulára do 18. októbra.

Pri príležitosti 60. výročia od počiatku výučby automatizácie na FEI STU v Bratislave bola vydaná táto publikácia. Jej autormi sú František Duchoň, Peter Hubinský, Ladislav Jurišica, Ján Murgaš, Jarmila Pavlovičová a Milan Žalman.

30. október, 2019 (15:00)
Aula prof. Ľudovíta Kneppa (BC 300)
23. október, 2019 (10:00)
FEI STU
4. október, 2019 (09:30)
zasadačka ÚRK, D-424
27. september, 2019
ÚRK FEI STU

Dňa 1.9.2019 nastúpili na ÚRK traja noví doktorandi: Ing.Milan Hvozdík, Ing. Martin Lučan a Ing. Eduard Mráz.

V rámci oceňovania diplomových prác neziskovou organizáciou MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. bola ocenená aj práca študenta robotiky a kybernetiky Ondreja Zsírosa.

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS