O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 13 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

5. jún, 2015 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Honeywell AeroSpace - programátor, Brno - zverejnené 05.06.2015

Termín prezentácií projektov je 11.06.2015 (štvrtok), začiatok o 09:00 hod v miestnosti D424. Rozpis projektov je v prílohe.

V konverznej tabuľke sú uvedené dvojice predmetov - predmet zo zanikajúceho ŠP a predmet, za ktorý bude po prechode na nový ŠP Robotika a kybernetika (RaK) tento uznaný. Uvedené dvojice predmetov zároveň odporúčame študentom ako náhradu za predmety, ktoré neabsolvovali v predchádzajúcom období (v zanikajúcom ŠP) a teda prenášajú predmety z predchádzajúceho štúdia do ďalšieho štúdia v RaK.

Kde sa končí prepracovaný algoritmus a začína inteligencia, či kreativita? Koľko samostatnej vôle môžeme dať strojom a prečo máme nepríjemný pocit, keď sa na nás podobajú? V diskusii z cyklu Science na N-tú, sa rozprávalo o umelej inteligencii, jej využití, ale aj možných hrozbách. Hosťami boli prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., RNDr. Andrej Lúčny, PhD. a prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.

Tradičná konferencia určená pre študentov doktorandského štúdia technických odborov sa konala 25. mája 2015 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. V šiestich sekciách sa prezentovalo celkom 42 príspevkov.

25. máj, 2015
FEI STU
22. máj, 2015

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS