O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 13 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

9. júl, 2019 (09:00)
Aula Aurela Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody 17, Bratislava
19. jún, 2019 (14:00)
Aula prof. Ľudovíta Kneppa (BC 300)

Dňa 1.5.2019 nastúpila do funkcie riaditeľky Ústavu robotiky a kybernetiky prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Zástupcom riaditeľa bol menovaný prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Viac o organizačnej štruktúre ústavu

2. júl, 2019
10. jún, 2019 - 11. jún, 2019
16. máj, 2019 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
27. apríl, 2019
FEI STU
12. apríl, 2019 (10:30)
zasadačka ÚRK, D-424

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS