O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 32 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 13 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

Roboty z ÚRPI v TV Markíza, 03.05.2013.

Dňa 23. apríla 2013 sa na FEI STU v Bratislave opäť tradične konala fakultná Vedecká konferencia ŠVOČ. Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) má na FEI STU v Bratislave veľmi dlhú tradíciu. Tento rok na Vedeckej konferencii ŠVOČ súťažilo 124 študentov so 109 prácami v sedemnástich sekciách.

V dňoch 20. - 23. apríla k nám zavítali študenti z Technickej univerzity v Lodzi (Poľsko), Karlovej univerzity v Prahe (ČR) a Brestskej štátnej technickej univerzity (Bielorusko). Pripravili sme pre nich niekoľko prednášok z robotiky a exkurziu do laboratórii. Okrem toho intenzívne pracovali v laboratóriu robotiky a naučili sa programovať jednoduchého mobilného robota s diferenciálnym podvozkom. Po pridaní senzorov sa dokázaliaj orientovať v priestore. Účastníci hodnotili program síce ako náročný, ale atraktívny.

V sobotu 6. apríla 2013 sa v poľskom meste Rybnik konal 5. ročník medzinárodnej robotickej súťaže Robotic Tournament. Na toto podujatie bola prihlásená celá stovka robotov z Poľska, Slovenska a Česka.

Súťažilo sa v kategóriách Mini Sumo, LEGO Sumo, Linefollower, LEGO Linefollower, Micromouse a Freestyle. Najpopulárnejšie boli zápasnícke Sumo kategórie a Linefollower. Slovensko malo zastúpenie vo všetkých disciplínach, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch.

Robotici z ÚRPI (FEI STU BA) navštívili Kôlničku v rámci projektu Know-How (http://kolnicka.how-know.sk/o-konferencii), kde učili študentov rôznych fakúlt programovať robotov sledujúcich čiaru. Podujatie sa konalo v sobotu 16.3.2013 v priestoroch fakulty FIIT STU BA (http://kolnicka.how-know.sk/workshop/naprogramuj-si-svojho-robota). účinkovali: Ing. Lukáš Palkovič, Ing. Ľuboš Chovanec, roboty zapožičané od Ing. Richarda Balogha.

Návšteva z televízie Markíza, 12.03.2013

Roboty z oddelenia robotiky a umelej inteligencie ÚRPI sa v skorých ranných hodinách ocitli síce v príjemnej spoločnosti, avšak v neznámom prostredí v laboratóriách Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. V tento deň prezentovala STU niektoré svoje úspechy pre reláciu televízie Markíza - Teleráno. Roboty boli spestrením živých vstupov a údajne mali veľkú sledovanosť.

Súťaž inteligentných autíčok určená pre poslucháčov bakalárskeho štúdia STU (1.-3. roč.). Úlohou tímu je naprogramovať autíčko s procesorom a kamerou a prejsť s ním čo najrýchlejšie trať vyznačenú čiernou čiarou.

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS