O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 13 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

Prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. a Ing. Jozef Rodina sa v dňoch 11.-15.2.2013 zúčastnili rokovania expertnej skupiny pri riaditeľstve medzinárodného združenia InterOceanMetal v poľskom Štetíne.

HYACINT 7CM CA na skriptách teórie automatického riadenia. Potrebuje svetlo, zalievať podľa potreby, pravidelne primerane prihnojovať.

Deň otvorených dverí, 30.01.2013

Návšteva z televízie JOJ, 08.01.2013.

Študenti dizajnéri z Fakulty architektúry STU sa postarali o vylepšenie dizajnu našich robotov. Viac informácií tu.

Dňa 7. novembra 2012 uplynulo sto rokov od narodenia významného československého vedca a pedagóga v oblasti automatizácie prof. Ing. Dr. techn. Miroslava Šalamona. Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU (ÚRPI) a Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV (SSKI) usporiadali pri tejto príležitosti odborný seminár spojený so slávnostným odhalením pamätnej tabule v budove FEI STU v Bratislave.

7. 11. 2012

prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc. prednáša na tému Vesmír a multivesmír. Záznam z prednášky.

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS