O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 13 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

V rokoch 2009-2019 sa bolo obhájených 68 kandidátskych dizertačných prác doktorandov ústavu v študijných programoch Kybernetika, Automatizácia a riadenie, Robotika a kybernetika:

Termín zasielania príspevkov na 22. medzinárodnú konferenciu Process Control '19, ktorá sa uskutoční 11.-14.6.2019 na Štrbskom Plese, bol predĺžený do 17.2.2017. Viac

 

30. január, 2019 (14:00)
D-619
22. január, 2019 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Rozvrh skúšok na zimný semester akademického roka 2018/2019 na webe FEI STU

4. február, 2019 - 9. február, 2019
27. december, 2018
17. december, 2018

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS