O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 13 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

17. september, 2018
6. august, 2018 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Konferencia CPS 2018 - Riadenie v energetike sa uskutočnila v dňoch 5.-7. júna 2018 v Tatranských Matliaroch ako súčasť Medzinárodného vedeckého podujatia ENERGETIKA 2018.
Správa o priebehu konferencie       Fotografie z konferencie

10. júl, 2018 (09:00)
Aula Aurela Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody 17, Bratislava
26. jún, 2018 (10:30)
zasadačka ÚRK, D-424
7. jún, 2018 (14:00)
BC-300 Aula prof. Ľ. Kneppa

V piatok 18. mája 2018 nás navštívili dvaja profesori z Hosei University v Japonsku. Prezentovali svoj výskum a možnosti vzájomnej výskumnej spolupráce ako aj možnosti vzájomnej výmeny študentov.

18. máj, 2018 (11:15)
zasadačka ÚRK, D-424

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS