O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 13 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

28. september, 2018 (14:00)
BC-300 Aula prof. Ľ. Kneppa

Dňa 28.9.2018 si pripomenieme nedožité 90. narodeniny akademika prof. Ing. Václava Kalaša, DrSc., významnej osobnosti vo vývoji automatizácie a robotizácie na Slovensku, spoluzakladateľa Katedry automatizácie a regulácie  EF SVŠT a jej prvého vedúceho, bývalého dekana našej fakulty.

17. september, 2018
6. august, 2018 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Konferencia CPS 2018 - Riadenie v energetike sa uskutočnila v dňoch 5.-7. júna 2018 v Tatranských Matliaroch ako súčasť Medzinárodného vedeckého podujatia ENERGETIKA 2018.
Správa o priebehu konferencie       Fotografie z konferencie

10. júl, 2018 (09:00)
Aula Aurela Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody 17, Bratislava
26. jún, 2018 (10:30)
zasadačka ÚRK, D-424
7. jún, 2018 (14:00)
BC-300 Aula prof. Ľ. Kneppa

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS