O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 32 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 13 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

3. október, 2017
FEI STU
14. september, 2017 (09:00)
Aula Aurela Stodolu, SjF STU, Nám. slobody 17

1.9.2017 nastúpili na denné doktoranské štúdium na našom ústave Michal Adamík, Jerguš Frajt, Jozef Goga a Boris Puterka. Želáme veľa úspechov v štúdiu.

30. august, 2017 (10:30)
zasadačka ÚRK, D-424
30. august, 2017 (09:00)
zasadačka ÚRK, D-424
18. september, 2017
4. júl, 2017
13. jún, 2017 - 14. jún, 2017

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS