O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 33 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 9 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

Dňa 29. novembra 2016 sa konalo slávnostné zasadnutie Akademickej obce FEI STU pri príležitosti osláv 75. výročia výchovy inžinierov elektrotechniky a informatiky.

29. november, 2016 (10:00)
DE-150
25. november, 2016 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Rektor STU udelil ocenenia Študent roka štyridsiatim ôsmim najlepším študentom STU. Medzi nimi boli aj študenti študijného programu Robotika a kybernetika.

15. november, 2016 (10:00)
DE-150
4. november, 2016 (13:00)
zasadačka ÚRK, D-424

FEI STU v Bratislave zorganizovala 19.10.2016 Deň otvorených dverí. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa všetko, čo potrebovali vedieť o ponúkaných študijných programoch, prijímacích skúškach a ďalšie zaujímavé informácie o študentskom živote na fakulte.

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS