Abecedný zoznam

Tel.: +421-2-60291-klapka
E-mail: meno.priezvisko@stuba.sk

Meno Miestnosť Klapka Zaradenie Funkcia
Adamík Michal Ing. D606 545 Doktorand
Babinec Andrej Ing. PhD. D610 599 Pedagóg
Beňo Peter Ing. D616 605 Doktorand
Chovanec Ľuboš Ing. PhD. D614 305 Pedagóg
Dekan Martin Ing. PhD. D615 809 Výskumný pracovník
Dekanová Martina Ing. D605 432 Doktorand
Dúbravský Jozef Ing. PhD. D607 456 Pedagóg
Duchoň František doc. Ing. PhD. D612 349 Pedagóg
Ernek Martin Ing. PhD. D303 722 Pedagóg
Foltinová Alena Mgr. D417 192 Admin.-tech. pracovník
Frajt Jerguš Ing. D706 488 Doktorand
Goga Jozef Ing. D706 488 Doktorand
Hochschornerová Beáta D413 302 Admin.-tech. pracovník Asistentka riaditeľa
Horváthová Katarína D416 758 Admin.-tech. pracovník
Hubinský Peter prof. Ing. PhD. D617 608 Pedagóg Vedúci oddelenia, Zástupca riaditeľa
Jurišica Ladislav prof. Ing. PhD. D611 351 Emeritný profesor
Kajan Slavomír Ing. PhD. D704 503 Pedagóg
Kardoš Ján doc. Ing. PhD. D410 776 Pedagóg
Kľúčik Marian Ing. D609 402 Doktorand
Komák Martin Ing. PhD. D708 725 Pedagóg
Körösi Ladislav Ing. PhD. D705 711 Pedagóg
Králová Zdenka doc. Ing. PhD. D311 497 Pedagóg
Lehocki Fedor Ing. PhD. D408 307 Pedagóg
Miklovičová Eva doc. Ing. PhD. D304 604 Pedagóg Prodekanka
Mikulová Zuzana Ing. D605 432 Doktorand
Mrafko Leo Ing. PhD. D317 616 Pedagóg
Mudráková Tatiana Ing. PhD. D319 713 Pedagóg
Murgaš Ján prof. Ing. PhD. D305 781 Pedagóg Riaditeľ ústavu, Vedúci oddelenia
Pásztó Peter Ing. PhD. D609 402 Pedagóg
Paulusová Jana Ing. PhD. D411 262 Pedagóg
Pavlovičová Jarmila prof. Ing. PhD. D401 177 Pedagóg Zástupkyňa riaditeľa
Puterka Boris Ing. D707 801 Doktorand
Rebro Matúš Ing. D309 876 Doktorand
Rodina Jozef Ing. PhD. D613 505 Pedagóg
Sekaj Ivan prof. Ing. PhD. D701 585 Pedagóg Vedúci oddelenia
Semanová Andrea Mgr. D415 341 Admin.-tech. pracovník Tajomníčka
Slačka Juraj Ing. PhD. D703 752 Pedagóg
Tárník Marián Ing. PhD. D310 141 Pedagóg
Tölgyessy Michal Ing. PhD. D616 605 Výskumný pracovník
Veselý Vojtech prof. Ing. DrSc. D316 633 Výskumný pracovník
Vitko Anton prof. Ing. PhD. D407 680 Pedagóg
Vitková Zuzana doc. RNDr. PhD. D409 Výskumný pracovník
Vörös Jozef Ing. PhD. D613 305 Výskumný pracovník
Žalman Milan prof. Ing. PhD. D608 833 Emeritný profesor