Abecedný zoznam

Tel.: +421-2-60291-klapka
E-mail: meno.priezvisko@stuba.sk

Meno Miestnosť Klapka Zaradenie Funkcia
Adamík Michal Ing. D606 545 Doktorand
Babinec Andrej doc. Ing. PhD. D610 599 Pedagóg
Banásová Dominika Ing. D707 801 Doktorand
Chovanec Ľuboš Ing. PhD. D614 305 Pedagóg
Dekan Martin Ing. PhD. D615 809 Výskumný pracovník
Dobiš Michal Ing. D605 432 Doktorand
Dúbravský Jozef Ing. PhD. D607 456 Pedagóg
Duchoň František prof. Ing. PhD. D612 349 Pedagóg
Ernek Martin Ing. PhD. D303 722 Pedagóg
Foltinová Alena Mgr. D417 192 Admin.-tech. pracovník
Goga Jozef Ing. D706 488 Doktorand
Hochschornerová Beáta D413 302 Admin.-tech. pracovník Asistentka riaditeľa
Horváthová Katarína D416 758 Admin.-tech. pracovník
Hubinský Peter prof. Ing. PhD. D617 608 Pedagóg Vedúci oddelenia, Zástupca riaditeľa
Ivan Martin Ing. D309 876 Doktorand
Jurišica Ladislav prof. Ing. PhD. D611 351 Emeritný profesor
Kajan Slavomír Ing. PhD. D704 503 Pedagóg
Kardoš Ján doc. Ing. PhD. D410 776 Pedagóg
Kľúčik Marian Ing. D609 402 Doktorand
Kohút Miroslav Ing. D605 432 Doktorand
Komák Martin Ing. PhD. D708 725 Pedagóg
Körösi Ladislav Ing. PhD. D705 711 Pedagóg
Králová Zdenka doc. Ing. PhD. D311 497 Pedagóg
Lehocki Fedor Ing. PhD. D408 307 Pedagóg
Maták Timotej Ing. D422 Doktorand
Miklovičová Eva doc. Ing. PhD. D304 604 Pedagóg Prodekanka
Mrafko Leo Ing. PhD. D317 616 Pedagóg
Murgaš Ján prof. Ing. PhD. D305 781 Pedagóg Riaditeľ ústavu, Vedúci oddelenia
Paulusová Jana Ing. PhD. D411 262 Pedagóg
Pavlovičová Jarmila prof. Ing. PhD. D401 177 Pedagóg Zástupkyňa riaditeľa
Puterka Boris Ing. D706 488 Doktorand
Rebro Matúš Ing. D309 876 Doktorand
Rodina Jozef Ing. PhD. D613 505 Pedagóg
Sekaj Ivan prof. Ing. PhD. D701 585 Pedagóg Vedúci oddelenia
Semanová Andrea Mgr. D415 341 Admin.-tech. pracovník Tajomníčka
Slačka Juraj Ing. PhD. D703 752 Pedagóg
Sojka Adam Ing. D606 545 Doktorand
Stanko Jaromír Ing. D613 505 Doktorand
Tárník Marián Ing. PhD. D310 141 Pedagóg
Tölgyessy Michal Ing. PhD. D616 605 Výskumný pracovník
Veselý Vojtech prof. Ing. DrSc. D316 633 Výskumný pracovník
Vitko Anton prof. Ing. PhD. D407 680 Výskumný pracovník
Vitková Zuzana doc. RNDr. PhD. D409 Výskumný pracovník
Vörös Jozef Ing. PhD. D613 305 Výskumný pracovník
Žalman Milan prof. Ing. PhD. D608 833 Emeritný profesor